Sinu si domingo lam co kay rizal

Sinabi niyang pinadalhan niya ng sulat si Florante upang ipahatid ang nangyari sa Albanya subalit ang natanggap ni Florante na sulat ay sa hari na mahigit na nagbibiling umuwi siya sa Albanya. Itinulad niya ito sa isang bulok sa lipunan na nagpapahirap sa Sinu si domingo lam co kay rizal ng isang tao.

Samantala sina Aladin at Flerida, matapos magpabinyag ay pinag-isang dibdib at umuwi sa Persya upang doon mamuno sa sariling bayan. Ang ikalawa ay ang paghuli sa 12 negrito na pinakawalan sa karagatan. Siya ay mas makapangyarihan pa kay Haring Salermo. Siya ay mula sa bayan ng Krotona, at maaagang namatay, na nagdulot sa pag-uwi ni Florante mula sa Atenas pabalik ng Albanya.

Pagdating niya sa Albanya ay namangha siya sapagkat ang bandilang nakawagayway sa kanilang bayan ay bandila ng mga moro at lalo siyang nagulat nang magpasino niya ang babaeng pupugutan na lamang ng ulo.

Doon itinakda ang kasal nila Leonora at Juan, ngunit nang dumating si Maria, namangha siya sa napipintong kasal ng dalawa kaya siya ay humiling ng isang palaro na naging dahilan upang maalala ni Juan ang kanilang nakaraan ni Maria.

Pinatawan niya ng kamatayan si Aladin, ang kanyang anak, dahil daw sa pagkatalo niya sa Persya, ngunit ang totoong dahilan dito ay upang makuha niya si Flerida mula sa kanyang anak.

Nang makarating sa Berbanya, Si Diego ay ikinasal kay Juana, ngunit si Prinsesa Leonora ay humingi ng pitong taon bago magpakasal kay Pedro. Kailangan din niyang umiwas kung ang ibon ay dumumi pagkatapos umawit ng pitong awit. Nagsigawan ang hukbo nang nalaman buhay si Florante at Laura.

Siya ay nagmamay-ari ng lubos na kagandahang ipinuring lubos ni Floranteng nadulot sa kanyang umibig kay Laura sa unang pagkakakita pa lamang.

Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin niyang upang maging nobela.

Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon na parang diamante. Nagkataon namang sa gubat ding yaon ay napadako ang isang Morong taga-Persya na anak ni Sultan Ali-Adab na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan ay umalis sa sariling bayan.

May Taglay na Mahika Blanka Serpyente- isang ahas na may pitong ulo. Samantala, namalagi pa si Florante ng 1 taon sa Atenas hanggang tumanggap siya ng sulat buhat sa ama na nagbabalitang namatay ang kanyang mahal na ina.

Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Berbanya upang gamutin ang hari, ngunit walang makapagpagaling sa kanya. Habang nag-uusap ang 4 ay siya namang pagdating ng hukbo ni Menandro na ang hanap ay si Adolfo. Nagkataon naman nang umuwi si Florante ay nanghihingi ng saklolo ang hari ng Krotona na nuno niya sapagkat ang bayan nila ay sinasalakay ng hukbo ng Persyanong si Heneral Osmalik.

Anak siya ng Konde Sileno, at pareho silang nagmula sa Albanya. Dagli-dagli siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Hindi nagtagal at nakasal ang 2 at naging hari at reyna sa Albanya.

Donya Juana- ang kapatid ni Donya Leonora at prinsesang ikinulong sa balon. Ngunit isang gabi na nagbabantay si Juan sa ibong Adarna, siya ay nakatulog at hindi namalayan na pinakawalan nina Pedro at Diego ang Ibon at lumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Berbanya.

Isinalaysay naman ni Laura ang nangyari sa Albanya, samantalang nasa ibang bayan si Florante — ang pagkakagawa ni Adolfo sa trono, ang pagpugot ng ulo ng hari at sa mga kabig nito.Mga Tauhan sa Ibong Adarna.

Pangunahing Tauhan. Ibong Adarna - ang mahiwagang ibon; Haring Fernando - pinakamakapangyarihang hari; Don Pedro - ang panganay na may pag-inggit kay Don Juan.; Don Diego - ang pangalawa at sunudsunuran kay Don Pedro; Don Juan - ang bunso at determinadong anak; Ibang pang mga tauhan.

Donya Leonora - ang prinsesa na iniligtas ni Don Juan sa serpyente; .

Download
Sinu si domingo lam co kay rizal
Rated 5/5 based on 11 review